Lutrijski porez

Lutrijski porez ili porez na prodaju srećaka ili na zgoditak nakon izvlačenja srećaka. Mogu biti propisani na prodaju srećaka i tada su po svojoj prirodi porez na promet (turnover tax), ili na organiziranje lutrije i/ili na zgoditak što ga dobije sudionik lutrije (i tada su po svojoj prirodi porez na dohodak).

Arbutina, Porezni leksikon

Vezani pojmovi

 1. Porezni objekt

Vezane grupe

 1. Porezi

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž