Pojam
Lutrijski porez

Lutrijski porez ili porez na prodaju srećaka ili na zgoditak nakon izvlačenja srećaka. Mogu biti propisani na prodaju srećaka i tada su po svojoj prirodi porez na promet (turnover tax), ili na organiziranje lutrije i/ili na zgoditak što ga dobije sudionik lutrije (i tada su po svojoj prirodi porez na dohodak).

Arbutina, Porezni leksikon

Vezani pojmovi
Vezane grupe