Pojam
Namet

Namet može biti porezni objekt ili porezna stopa; međutim, značenje pojma općenito je određeno njegovom upotrebom i nije precizno definirano. Težnja je da se pojmom nameta označe porezi s proporcionalnom stopom kojima se oporezuju određene transakcije, stavke ili događaji, iako naziv namet može biti dan svakoj vrsti poreza (tax). Pojmom se također može označiti funkcija razreza poreza ili namjera o uvođenju poreza.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe