Pojam
Anticiklička fiskalna politika

jedna od mjera anticikličke politike, promjena javnih rashoda i javnih prihoda. Efikasnost fiskalne politike ovisi o veličini razlike između stvarnog i potencijalnog dohotka, odnosno od pozicije gospodarstva u poslovnom ciklusu. Uz određenu poziciju u konjunkturnom krugu, efikasnost fiskalne politike ovisi o elastičnosti LM krivulje. Tako će, npr., porast budžetske potrošnje rezultirati velikim porastom nacionalnog dohotka ako se poduzima na niskoj razini nacionalnog dohotka, tj. u situaciji velike nezaposlenosti i niskog kamatnjaka. Pri niskom kamatnjaku špekulacijska potražnja za novcem je vrlo elastična i malo povećanje kamatnjaka utječe na veliko smanjenje špekulacijske potražnje. Tako se relativno malim povećanjem kamatnjaka mogu pribaviti velika novčana sredstva za transakcijsku potražnju za novcem, za financiranje većih poslova koji rezultiraju iz više razine nacionalnog dohotka. Ako se isti porast budžetske potrošnje poduzima na razini nacionalnog dohotka koji je blizu potencijalnog, imat će mali efekt na nacionalni dohodak jer pri visokom kamatnjaku špekulacijska potražnja za novcem jc vrlo neelastična na promjene kamatnjaka. Ni relativno veliko povećanje kamatnjaka ne može bitnije utjecati na smanjenje špekulacijske potražnje za novcem, kako bi se povećala mogućnost financiranja povećanih poslovnih transakcija. Gospodarska se aktivnost može stimulirati stvaranjem budžetskog deficita koji može nastati i smanjenjem budžetskih prihoda uz iste rashode. Smanjenje budžetskih prihoda ima manje multiplikativno djelovanje na stabilizaciju od povećanja budžetskih rashoda.

Baletić, Ekonomski leksikon

Vezane grupe