Pojam
Porezna opomena
Ako porezni obveznik u propisanom roku ne podmiri dospjelu poreznu obavezu (ne plati porez), naplata poreza izvršit će se prisilno (prinudno). Međutim, prije nego što se izvrši prisilna naplata poreza, nadležni financijski organ dostavit će poreznom obvezniku (dužniku) opomenu, u kojoj je navedena visina dospjelog a neplaćenog poreza, s pozivom da u odredenom roku udovolji svojoj poreznoj obavezi i s upozorenjem da će se, ako to obveznik na vrijeme ne učini, izvršiti prisilna naplata poreza.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe