Pojam
Porezna zastara
Pravo na razrez i naplatu poreza te na povrat dijela poreza plaćenog — zbog nepravilnog obračuna — u većem iznosu od onog koji je porezni obveznik trebao da plati zastarijeva nakon određenog broja godina po isteku one godine u kojoj je trebalo izvršiti razrez, odnosno naplatu poreza ili u kojoj je izvršena naplata nepravilno obračunatog i više plaćenog poreza.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezani pojmovi
Vezane grupe