Pojam
Namjenski porez

Porez predviđen za finaciranje određene djelatnosti ili područja javnih izdataka.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe