Pojam
Porezni organi
Poreza organi su organi uprave nadležni za razrez i naplatu poreza, a osiguravaju pravilnu primjenu poreznih propisa, prate i proučavaju djelovanje pojedinih poreza i poreznog sistema u cjelini, provode mjere porezne politike te predlažu izmjene i dopune u poreznom sistemu. Porezni organi s različitim djelokrugom rada sastavni su dio uprave u svim širim i užim političko-teritorijalnim jedinicama.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe