Pojam
Amnesty (oprost)

Posebne odredbe dane poreznim obveznicima radi zaustavljanja zakonitog izbjegavanja poreza (tax evasion), poticanja porezne discipline (tax compliance) i/ili ubiranja dodatnih prihoda. Oprost se obično daje da bi se poreznim obveznicima omogućilo plaćanje prethodno neplaćenih poreza, najčešće na osnovi jamstva da će kazne (penalties) i kazneni progon biti ublaženi ili ih uopće neće biti. Oprost može biti dan za svaku vrstu poreza. Primjerice, može biti odobreno oslobođenje od kamata (interest) ili njihovo umanjenje, a oprost može biti dan na načelu "neće se postavljati nikakva pitanja", primjerice o podrijetlu imovine, uz uvjet da je plaćen porez (s kamatama ili kaznom odnosno bez njih) na dohodak ili imovinu prijavljene uz uvjete propisane oprostom.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe