Pojam
Lokalni porez

Lokalni porez je uobičajenu državama u kojima postoje središnja ili savezna vlast i od nje odvojene političko—teritorijalne vlasti na nižim razinama - u pojedinim saveznim državama, županijama (provincijama), okruzima ili gradovima, svaka razina vlasti može imati ovlaštenje na oporezivanje. Porezi koji se uvode na nižim razinama vlasti obično se nazivaju lokalnim porezima, a najuobičajeniji od njih obuhvaća poreze na nekretnine, pristojbe za registriranje i za dozvolu rada, ali mogu obuhvaćati i porez na promet (sales tax) i, češće kao izuzetak, poreze na dohodak (usp. Federal tax).

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe