Pojam
Računovodstveno razdoblje

Dok se porez na dohodak uobičajeno izračunava uzimanjem u obzir dohotka ostvarenog tijekom pune (porezne) godine (fiscal year), za fizičku osobu, s obzirom na njezine osobne okolnosti u toj godini (Calendar year), ponekad se umjesto porezne godine može uzeti u obzir računovodstveno razdoblje. Ako neki poduzetnik neprestano sastavlja svoj završni račun s obzirom na neki određeni dan (datum) u godini, dan koji je različit od zadn jeg dana u poreznoj godini, neki sustavi dopuštaju da se porezna obveza računa na osnovi računovodstvene, a ne porezne godine. Alternativno, dobiti (profits) dvaju računovodstvenih razdoblja mogu biti podjednako razdijeljene, što može odgoditi utvrđivanje porezne obveze. Ako je računovodstveni datum promijenjen, može se pokazati potrebnim dijeljenje dobiti, kako bi se osiguralo da se u sklopu godišnjeg oporezivanja ne oporezuje i dobit ostvarena izvan 12-mjesečnog razdoblja ( Annaulization). Promjena od jedne računovodstvene godine na drugu obično iziskuje odobrenje poreznih vlasti (tax authorities).

Arbutina, Porezni leksikon