Pojam
Dohodak od ulaganja

Dohodak ostvaren od ulaganja kapitala, bilo u novcu ili u drugoj imovini, u imovinu koja daje dohodak ili u poslovni pothvat koji rezultira dohotkom, a bez ulagačeva aktivnog sudjelovanja u nastanku dohotka ili u upravljanju poslom. Dohodak od ulaganja može biti oporezovan strože nego dohodak po osnovi rada (earned income), i to primjenom većih poreznih stopa na dohodak od ulaganja odnosno propisivanjem odbitaka (deductions) ili umanjenja za dohodak po osnovi rada

Arbutina, Porezni lesikon