Pojam
Fiksni dohodak

Dohodak koji se tijekom vremena ne mijenja, npr. kamate na obveznice i zadužnice ili dividende (dividends) od povlaštenih dionica (preference shares), za razliku od dohotka od dividende po osnovi običnih dionica (ordinary shares). Pojam se može također odnositi na dohodak što ga primaju umirovljenici (mirovine), na obročne isplate ili na druge oblike stalnih pogodnosti ili dohotka po Osnovi umirovljenja.

Arbutina, Porezni leksikon