Oporeziva vrijednost

Vrijednost (value) na koju se razrezuje porez, naročito u smislu imovinskih poreza i lokalnih poreza u Irskoj (nekad i u Engleskoj). Oporeziva vrijednost ne mora biti tržišna vrijednost (market value) ili godišnja vrijednost (annual value) nego neka od tih vrijednosti umanjenih za različite olakšice kao što su troškovi održavanja, upravljanja i amortizacija (depreciation).

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe

 1. Porezi

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž