Pojam
Porezni izvor
Porezni izvor čine sva ona dobra koja pripadaju poreznom obvezniku i iz kojih porezni obveznik plaća porez. Izvor plaćanja poreza može biti prihod, dohodak i imovina. Oporezivanjem se zahvaća samo dio prihoda, odnosno dohotka. Samo u iznimnim slučajevima porezna obaveza podmiruje se iz imovine (realni porez na imovinu). U praksi susrećemo raznovrsne poreze na imovinu. Kod tih je poreza, doduše visina porezne obaveze utvrđena ovisno o vrijednosti imovine, ali porezni obveznici porez na imovinu plaćaju iz svojih prihoda, odnosno iz dohodaka (porez na imovinu)
Pri oporezivanju prihoda kao porezni izvor služi prinos ostvaren obavljanjem određene djelatnosti (npr. prihod iz poljoprivrede), odnosno prihod dobiven od imovine ili na osnovi vlasničkog prava (npr. prihod: od autorskih prava). Ako kao izvor plaćanja poreza služi dohodak poreznog obveznika. oporezuju se svi njegovi prihodi neovisno o tome odakle oni potječu.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe