Pojam
Kompenzirajući porez

Dobra što ih uvoznik uvozi u neku zemlju radi upotrebe ili potrošnje mogu bit podvrgnuta kompenzirajućem porezu jednakom odgovarajućem porezu na promet (sales tax); može biti određeno da taj porez treba platiti prije nego što se dobra odvezu s carine. Kompenzirajući porez zasnovan je na (nabavnoj) cijeni (landed cost) dobara ili roba bez trgovačke marže.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe