Pojam
Kompenzacija

Kompenzacija (prebijanje) - međusobno prebijanje dvaju suprotstavljeni potraživanja putem obračuna.
Primjer: dospjelo kreditno potraživanje banke kompenzira se s potraživanjem komitenta prema banci štednim ili tekućim računom. Kompenzacija se provodi izjavom jednog poslovnog partnera.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik