Pojam
Abatement

Abatement (smanjenje) je pojam koji se često koristi za odbitke (deductions) dopuštene pri izračunavanju poreza, naročito za odbitke kojima se smanjuje iznos dospjelog poreza; takvi su odbici koji se uobičajeno daju fizičkim osobama - obveznicima poreza na dohodak, npr. za uzdržavane osobe (dependants).

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe