Pojam
Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

U većini zemalja, jedno od temeljnih načela poreznog zakonodavstva kaže da se isti prihod ne bi trebao dva puta oporezivati. Zato postoji čitava mreža bilateralnih sporazuma medu zemljama kojima se želi izbjeći oporezivanje prihoda u jednoj zemlji ako je taj prihod već oporezovan u drugoj.
To se naročito odnosi na prihod koji nastaje u jednoj zemlji, ali koji se doznačuje rezidentu u drugoj. Do dvostrukog oporezivanja može također doći kad prihod prelazi od jednog poreznog obveznika (kao što je korporacija) drugome (kao što je dio ničar). Pokušaji da se smanji dvostruko oporezivanje dividendi (koje se isplaćuju iz prihoda korporacije
nakon odbitka poreza, pojedincu koji je također porezni obveznik) manje su intenzivni od nastojanja da se ukine oporezivanje istog prihoda u dvije fiskalne jurisdikcije.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe