Pojam
Porez na kamate na razini poslovne jedinice

Porez koji treba platiti poslovna jedinica(branch)na kamate (interest) koje ona isplati ili se smatra da je isplatila svojemu inozemnom trgovačkom društvu rodi­telju (parent company)

Arbutina, Porezni leksikon