Pojam
Pravilo o poslovnoj jedinici
Inozemno trgovačko društvo koje obavlja kupnju ili prodaju putem ili uz pomoć poslovne jedinice (branch) osnovane u zemlji različitoj od zemlje rezidentnosti (residence) tog trgovačkog društva može biti podvrgnuto posebnom poreznom tretmanu poznatom kao pravilo o poslovnoj jedinici. Prema tom pravilu, poslov­na se jedinica prilikom određenja dobiti inozemnoga trgovačkog društva smatra zasebnim trgovačkim društvom ako korištenje njome za navedene djelatnosti ima u biti isti učinak kao da je ona trgovačko društvo kćerka koje je u potpunom vlasništvu inozemnog društva.

Arbutina, Porezni leksikon