Pojam
Porez na luksuz

Porez na luksuz je posredni ad valorem (ad valorem) porez propisan na isporuke određenih nebitnih i uobičajeno skupih dobara koja se na temelju arbitrarne odluke smatraju luksuznim (npr. toaletne potrepštine, kozmetika, nakit, biserje, drago kamenje, plemenite kovine itd.). Neke države podvrgavaju nabavu nabrojenih luksuznih proizvoda samo PDV-u, ali po najvišoj stopi; druge kao dodatak najvišoj stopi PDV-a primjenjuju posebne trošarine (excise duties) na opsežnu listu luksuznih proizvoda ili samo na motorna vozila; treće, iako podvrgavaju luksuzne proizvode uobičajenoj stopi PDV-a ili kumulativnom porezu na promet (sales tax), propisuju posebne poreze na širok spektar roba ili samo na neka određena dobra.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe