Pojam
Poerz na nekretnine

Porez na nekretnine (immovable property) jedan je od najstarijih oblika oporezivanja i još uvijek postoji u većini zemalja, bilo kao nacionalni, bilo kao lokalni porez (local tax), bilo kao oba poreza. Općenito, porez se propisuje na osnovi stvarne vrijednosti (value), pretpostavljene vrijednosti nekretine ili na osnovi (pretpostavljene) vrijednosti najma (rental value) nekretnine. Porez na nekretnine propisuje se za nekretnine koje su u dohvatu porezne jurisdikcije, bez obzira na rezidentnost (residence) vlasnika.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe