Pojam
Nekretnina

Pojam nekretnine obuhvaća zemlju, kuće i zgrade. Alternativni je engleski pojam real estate.
Seoska imovina obuhvaća nekretnine koje su pogodne za poljoprivrednu ili šumarsku djelatnost, kao i neizgrađena zemljišta (tj. seosku zemlju koja nije uključena u područja urbanog širenja te stoga nije pripremljena ili nije u postupku pripreme, za građenje na njoj). Gradska imovina općenito obuhvaća sve ostale nekretnine.

Arbutina, Porezni lesikon

Vezane grupe