Pojam
Rashodi

Rashodi učinjeni za ostvarenje dohotka uobičajeno se odbijaju od bruto primitaka da bi se izračunao oporezivi dohodak (taxable income). Zavisno o vrsti poreznog obveznika (taxpayer) i o vrsti dohotka, oni se mogu odbiti kao rashodi noslovanja ili rashodi povezani s dohotkom. Poslovni rashodi su rashodi ostvareni tijekom ostvarenja dobiti (profits) od trgovine ili zanimanja. Rashodi povezani s dohotkom mogu obuhvaćati trošak posloprimca za održavanje uniforme ili posebne odjeće odnosno alata koji on mora imati prilikom obavljanja svojih radnih zadataka, ili rashode putovanja na posao.
Prema zakonima nekih država, odobrava se paušalni odbitak (lump-sum déduction) za rashode povezane s dohotkom, osim ako se ne može dokazati da su rashodi bili veći. Drugi rashodi koji se mogu odbiti prema propisima nekih zemalja jesu posebni rashodi (tj. kamate plaćene na osobne zajmove, odredene premije osiguranja itd.), izvanredni tereti (npr. rashodi studiranja i obrazovanja do nekog iznosa ili u slučaju premašenja nekog iznosa), kao i darovi za izvanposlovne nam¬jene (uglavnom za dobrotvorne ili religijske institucije).

Arbutina, Porezni leksikon