Pojam
Devizni tečaj

Banke koje sudjeluju u trgovini devizama vrše međusobne obračune po tzv. srednjem tečaju. Kod naloga za kupovinu deviza od strane svojih komitenata banke im obračunavaju (viši) prodajni tečaj, a kod prodaje deviza bankama banke komitentima obračunavaju po (nižem) kupovnom tečaju.
U mjenjačkim poslovima na šalterima banke strana sredstva plaćanja (novčanice - efektiva) se mijenjaju ne po deviznom tečaju nego po tečaju za prodaju (devizne) efektive.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik

Vezane grupe