Pojam
Novčani ekvivalenti

Novčani ekvivalenti su kratkoročna, visoko likvidna ulaganja sa sljedećim obilježjima:
a) lako su konvertibilna u naznačeni novčani iznos, i
b) blizu su datuma dospijeća tako da je rizik promjene kamatnih stopa neznatan. Općenito, jedino ulaganja s izvornim datumom dospijeća od najviše tri mjeseca mogu se svrstati pod navedene odrednice.
Primjeri novčanih ekvivalenata su državne obveznice, komercijalni zapisi i sredstva novčanog tržišta kupljena za novac koja premašuju neposredne potrebe. Neka društva prikazuju zajedno u bilanci novac s privremenim ulaganjima. U takvim slučajevima iznos privremenih ulaganja objašnjen je ili u primjedbama neposredno uz iznose ili u bilješkama uz izvještaj.

Zgombić, Business dictionary

Vezane grupe