Pojam
Novčana i obračunska osnova

Računovodstvo na novčanoj osnovi nasuprot obračunskoj osnovi. Većina društava koristi obračunsku osnovu računovodstvenog praćenja, priznajući tako prihod kad je zarađen te rashod u razdoblju u kojem je nastao, bez obzira na vrijeme primitka plaćanja ili novčane uplate nekom subjektu. Primjenom novčane osnove, prihod se knjiži tek po primitku novčanih sredstava, a rashod tek kad društvo izvrši novčanu uplatu. Određivanje dobiti na novčanoj osnovi vrši se po naplati prihoda i plaćanju troškova, dok se načelo sučeljavanja zanemaruje. Prema tome, financijski izvještaji sastavljeni na novčanoj osnovi nisu u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima te su proturječni teoretskoj osnovi na kojoj se temelje elementi financijskih izvještaja. No, novčana osnova točno nam govori kad su novčana sredstva primljena i uplaćena, stoje za većinu ljudi neki čvrst i konkretan podatak. Nije li sve u novcu? Ima li smisla osmisliti neki proizvod, oblikovati ga, proizvesti i prodati, ako na kraju za to nećete dobiti novac? Često se kaže: 'Novac je pravi temelj'. Također kažu: 'Novac je ulje koje podmazuje gospodarstvo'. Ako je tako, koje zasluge pripisati obračunskom računovodstvu? Današnje gospodarstvo je znatno bolje podmazano zajmovima nego novčanim sredstvima. Obračunska osnova je ta, a ne novčana, koja priznaje sve oblike zajmova. Ulagači, vjerovnici i ostali donositelji odluka žele na vrijeme imati informacije o budućem novčanom toku nekog društva. Računovodstvo na obračunskoj osnovi pruža takav podatak kroz izvješćivanje o novčanim priljevima i odljevima povezanima s aktivnostima stjecanja zarade, i to čim se ti novčani tokovi mogu procijeniti uz prihvatljiv stupanj izvjesnosti. Potraživanja i obveze su ti koji predviđaju buduće novčane priljeve i odljeve. Drugim riječima, obračunska osnova pomaže u predviđanju budućih novčanih tokova prikazujući poslovne događaje, koji se odražavaju na stanje novčanih sredstava, u vrijeme kad se transakcija dogodila, a ne u trenutku kad je novac primljen ili uplaćen.

Zgombić, Business dictionary

Vezane grupe