Pojam
Kamatna otplata

ZAJAM na koji se plaća samo KAMATA u redovitim intervalima do dospijeća zajma, kada se isplaćuje puni iznos GLAVNICE. To se razlikuje od zajma gdje se otplaćuju i kamata i glavnica, za čitavo vrijeme trajanja zajma, u nizu redovitih obroka.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik