Pojam
Kredit kupcu

Srednjoročni ili dugoročni kredit odobren stranom kupcu izvezene robe. Kredit daje izvoznikova BANKA i obično ima GARANCIJU izvoznikove nacionalne agencije za kreditiranje izvoza. Konsenzualni ugovor propisuje da krediti kupcu ne smiju premašivati odredeni (visok) postotak cijene robe koja se kupuje. Kupac prema tome mora barem za dio iznosa pronaći vlastita sredstva.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik