Pojam
Srednjoročni kredit

Kredit s rokom od 2 do 5 godina. Dok je donja granica dosta čvrsta, gornja je promjenljiva, pa ponekad može biti i do 10 godina. Uvođenje srednjoročnih kredita kao posebne kategorije diskutabilno je,  jer ne postoje srednjoročna sredstva. Objašnjavaju se njihovim namjenama. Ne mcgu se ubrojiti niti u obrtnu (kratkoročnu) niti u investicionu (dugoročnu) sferu, a i kod odobravanja i vraćanja imaju karakterističnosti obaju tj. kratkoročnih i dugoročnih kredita.

Tepšić; Turk; Petrović; Riječnik računovodstva i financija