Anatocizam

Anatocizam je zaračunavanje i naplaćivanje kamate na kamatu. Naziv potječe iz starogrčkog prava, a posredstvom rimskoga te pandektnog prava preuzet je u suvremene pravne sustave. Vrlo često je bio sinonim za lihvarstvo jer je dovodio do dužničke prezaduženosti, tako da je bio zabranjen još u rimskom pravu. U našem obveznom pravu također je zabranjen, s tim da je zako¬nom moguće ustanoviti iznimke. Zabrana anatocizma u praksi se često izigrava ugovaranjem i zaračunavanjem raznih provizija, troškova i si

Karačić, Trojezični rječnik bankarstva

Vezani pojmovi

 1. Kamata

Vezane grupe

 1. Banke
 2. Financije

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž