Pojam
Interna sredstva

Kompanije imaju dva izvora koja mogu koristiti kad im je potreban novac:
• EKSTERNA SREDSTVA od banaka, financijskih tržišta i dioničara.
• Interna sredstva, to jest plodove njihova vlastitog rada; gotovinu koja je zadržana u poslovanju, a ne podijeljena dioničarima.
Kompanije u raznim zemljama tradicionalno imaju posve različite omjere eksternih i internih sredstava.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik