Pojam
Repo poslovi

Repo poslovi ugovori (engl. Repurchase and Reverse Repurchase Agreement) su transakcije koje "podrazumijevaju pozajmljivanje trenutačno raspoloživih sredstava, a s druge strane, prodaju vrijednosnice zajmodavcu s obvezom ponovnog otkupa tih istih vrijednosnica od zajmodavca u dogovoreno vrijeme i po dogovorenoj cijeni, koja uključuje kamatu. Kod repo posla (transakcije) tražitelj kredita je ujedno i prodavatelj vrijednosnica koje služe kao kolateral dok je kupac vrijednosnica istovremeno i kreditor. Transakcija se obavlja u dvije faze s tim da tražitelj kredita u prvoj fazi pozajmljuje novac (uzima kredit) od davatelja kredita odnosno kupca vrijednosnica uz istovremenu prodaju vrijednosnica istoj osobi. U drugoj fazi sada već korisnik kredita vraća pozajmljeni novac uvećano za kamate s tim da istovremeno kupuje te iste vrijednosnice od davatelja kredita.

Srb, Matić, Marković, Monetarne financije

Vezane grupe