Pojam
Imenovana osoba

Osoba koje se ime upotrebljava umjesto imena nekoga drugoga. Da bi osigurali veću tajnost švicarskoga bankovnog RAČUNA, korisnici računa često ga otvaraju na tuđe ime. Ta imenovana osoba predaje sve KAMATE (umanjene za svoj honorar) pravom korisniku računa, čije ime ne treba uopće biti poznato banci. U novije vrijeme švicarske su banke sklopile sporazum prema kojem su se obvezale da će uvijek pokušati saznati tko je pravi korisnik računa prije no što dopuste njegovo otvaranje.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezani pojmovi