Pojam
Kreditni udio kapitala

Onaj dio KAPITALA poduzeća (vlasničke glavnice) koji je emitiran u obliku dugoročnih kredita i obveznica što donose KAMATE.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik