Pojam
Osigurani zajam

ZAJAM koji daje kreditoru pravo da preuzme odredenu navedenu imovinu dužnika ako dužnik ne otplaćuje kredit. Imovina data kao ZALOG za zajam može biti fizička (npr. nekretnine ili roba), ili to
mogu biti dokumenti koji daju pravo njihovu posjedniku na određenu naplatu.
Kao rezultat osiguranog kreditiranja, banke danas posjeduju najrazličitije stvari, od aviona do prodavaonica ribe i krumpirića.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik