Pojam
Sekuritizacija

Sve veća upotreba tržišta vrijednosnica, kojoj pribjegavaju korporacije kao izvoru eksternog financiranja umjesto služenja bankama i sličnim financijskim posrednicima.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik