Pojam
Hrvatska udruga banaka (HUB)

Hrvatska udruga banaka (GIU HUB) je gospodarsko interesno udruženje osnovano u Zagrebu, 1999. godine. Cilj ove nezavisne udruge je da brani, štiti i promiče interese svojih članica jednako kao i čitave bankovne industrije u Hrvatskoj.Tijekom vise od dvadeset godina (osnovana 1999.godine) postojanja Hrvatska udruga banaka se profilirala i postala nezaobilazni sugovornik za sve teme bankarskog sektora u Hrvatskoj. HUB okuplja 17 vodećih hrvatskih banaka: Addiko Bank, Agram banka, BKS Bank, Croatia banka, Erste&Steiermärkische Bank, Hrvatska poštanska banka, Istarska kreditna banka Umag, J&T banka, Karlovačka banka, KentBank, OTP banka, Partner banka, Podravska banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria, Sberbank, Zagrebačka banka.

Hrvatska udruga banaka članica je brojnih Europskih udruzenja banaka kao sto su: Europska bankovna federacija (EBF), Europsko platno vijeće (EPC), Europski institut tržišta novca (EMMI) te je  članica domacih udruga kao sto su: Hrvatske, udruge poslodavaca (HUP) i Međunarodne trgovačke komore (ICC Hrvatska).
HUB je donio Kodeks dobre bankovne prakse koji predstavlja standard kojeg se moraju pridržavati sve članice.

Vezane grupe