Multiplikacija depozita

Kreditni proces u poslovnim bankama u kojem se umnožava količina depozitnog novca iznad početnog iznosa a vista depozita. Razlikuje se makromultiplikacija kao umnožavanje depozita cjelokupnog bankarskog sistema i mikromultiplikacija kao umnožavanje pojedine banke. Množitelj koji pokazuje stupanj multiplikacije zavisi od stopa likvidnosnih i obveznih rezervi i odliva depozita iz banke odnosno iz bankarskog aparata
 

Tepšić; Turk; Petrović; Riječnik računovodstva i financija

Vezane grupe

 1. Banke
 2. Ekonomija
 3. Financije

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž