Pojam
Multiplikacija depozita

Kreditni proces u poslovnim bankama u kojem se umnožava količina depozitnog novca iznad početnog iznosa a vista depozita. Razlikuje se makromultiplikacija kao umnožavanje depozita cjelokupnog bankarskog sistema i mikromultiplikacija kao umnožavanje pojedine banke. Množitelj koji pokazuje stupanj multiplikacije zavisi od stopa likvidnosnih i obveznih rezervi i odliva depozita iz banke odnosno iz bankarskog aparata
 

Tepšić; Turk; Petrović; Riječnik računovodstva i financija