Pojam
Cirkulacija novca

Cirkulacija novca ili brzina cirkulacije je prosječan broj okretaja edinice novca u određenom razdoblju. Procijenjuje se kao ukupan iznos novca potrošen u određenom razdoblju podijeljen sa ukupanim iznosom novca u opticaju.

Vezane grupe