Pojam
Nevidljivi predmeti trgovanja

Predmeti trgovina koji nikad ne vide unutrašnju stranu kontejnera, ali koji ipak donose devize. Usluge poput bankarstva, OSIGURANJA i turizma čine najveći dio nevidljive trgovine pojedinih zemalja. Neke države (poput Velike Britanije) imaju velike suficite na svojim računima nevidljive trgovine, zato što su naročito privlačne turistima ili bankarima. Međutim, razlika između vidljive i nevidljive trgovine sve se više zamagljuje. Kad Ford prodaje (vidljiv) automobil izvan SAD-a, njegova cijena uključuje mnogo (nevidljivih) usluga, kao što su istraživanje i razvoj kompanije, financiranje i tako dalje. A kad se turisti vraćaju kući, u svojoj prtljazi (obično) nose dosta vidljivih predmeta.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik