Pojam
IBAN

IBAN (eng. International Bank Account Number)  ili međunarodni broj bankovnog računa, standardni je međunarodni brojevni sustav razvijen da identificira inozemni bankovni račun. IBAN broj sastoji se od dvoslovnog koda zemlje, a slijede dvije kontrolne znamenke i do trideset i pet alfanumeričkih znakova. Ovi alfanumerički znakovi poznati su kao osnovni broj bankovnog računa (BBAN). Iako se mnogi pitaju što je IBAN, na bankarskom udruženju svake zemlje je da odluči koji će BBAN odabrati kao standard za bankovne račune te zemlje. Međutim, samo europske banke koriste IBAN, premda je praksa sve popularnija u drugim zemljama.

IBAN broj koristit se za slanje međubankarskih transfera ili transfer novca iz jedne banke u drugu, posebno preko međunarodnih granica.  SAD i Kanada dvije su glavne zemlje koje ne koriste IBAN sustav; međutim, prepoznaju sustav i obrađuju plaćanja prema sustavu.

Ukoliko zelite izračunati svoj IBAN broj provjerite naš pojam IBAN kalkulator.

 

IBAN u odnosu na SWIFT 

SWIFT kôd koristi se za identifikaciju određene banke tijekom međunarodne transakcije, dok se IBAN koristi za identifikaciju pojedinog računa koji je uključen u međunarodnu transakciju. Oboje imaju ključnu ulogu u nesmetanom odvijanju međunarodnih financijskih placanja. .

 
Vezane grupe