Bankarski novac

nastaje monetizacijom komercijalnih potraživanja i dugovanja, tj. pretvaranjem financijskih oblika nižeg stupnja likvidnosti u financijski oblik višeg stupnja likvidnosti, kao što su bankarske obveze. Bankarska se obveza pojavljuje u obliku bančinc financijske pasive iz koje je banka dužna, prema nalogu klijenta, izvršiti prijenos određenog iznosa nekom trećem. Dug se banke pojavljuje na kraju kao b. n. S tehničkog je motrišta proces stvaranja bankarskog novca proces kreiranja depozita. Sve obveze banaka pred klijentima nisu novac, to su samo one koje mogu obavljati funkciju plaćanja u dužničko-vjerovničkim odnosima. Za obavljanje funkcije bankarskog novca važna je širina poslovnog utjecaja banke, odnosno poslovna povezanost njezinih klijenata. Širi poslovni utjecaj i bolja poslovna povezanost klijenta banke daju šire mogućnosti monetizacije dugova klijenata. Monetizacija duga jednog klijenta radi plaćanja drugom klijentu ne smanjuje financijski potencijal banke. Prijenosom vrijednosti s jednog računa na drugi račun u potencijalu banke ona stvara dodatni bankarski novac, u depozitnom obliku, kojim njezin klijent može raspolagati. Nastali depozit nije nastao temeljem uloga klijenta na račun banke već temeljem kredita. Takve depozite nazivamo derivatnim depozitima, a novac nastao na toj osnovi derivatnim novcem, sekundarnim novcem. Autonomno stvaranje depozita poslovne banke povećava količinu novca u optjecaju, tako se banke javljaju kao aktivni sudionici u kreiranju novčanog optjecaja. Depoziti po viđenju mogu u tehničkom smislu ispuniti ulogu novca u procesu razmjene roba i usluga. Odljev gotovine i postojanja obvezatnih rezervi su dva bitna limitirajuća činitelja kreacije bankarskog novca.

Baletić, Ekonomski leksikon

Vezani pojmovi

 1. Banka
 2. Kredit
 3. Novac

Vezane grupe

 1. Banke
 2. Ekonomija
 3. Financije

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž