Garancija

Obveza koju je preuzela treća strana da će odgovarati za obvezu (recimo, ZAJAM od BANKE) ako glavni dužnik (recimo, zajmoprimatelj) nestane ili ako nije u stanju pravodobno ispuniti obvezu. Da bi bila zakonski obvezujuća, garancija mora biti data u pisanom obliku. Garancija se razlikuje od ZAJMA po prirodi preuzete obveze. Kod obeštećenja, jamac preuzima odgovornost u potpunosti sam za sebe. Kod garancije, jamac preuzima kolateralnu odgovornost; to jest, isti stupanj odgovornosti kao i osoba za koju jamči. Ako osoba za koju se jamči umre, tada prestaje i obveza jamca.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž