Pojam
Garancija

Obveza koju je preuzela treća strana da će odgovarati za obvezu (recimo, ZAJAM od BANKE) ako glavni dužnik (recimo, zajmoprimatelj) nestane ili ako nije u stanju pravodobno ispuniti obvezu. Da bi bila zakonski obvezujuća, garancija mora biti data u pisanom obliku. Garancija se razlikuje od ZAJMA po prirodi preuzete obveze. Kod obeštećenja, jamac preuzima odgovornost u potpunosti sam za sebe. Kod garancije, jamac preuzima kolateralnu odgovornost; to jest, isti stupanj odgovornosti kao i osoba za koju jamči. Ako osoba za koju se jamči umre, tada prestaje i obveza jamca.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik