Kreditni posrednici

Kreditni posrednik je fizička ili pravna osoba koja ne djeluje kao vjerovnik i koja u okviru svoje profesionalne ili poslovne djelatnosti koju obavlja za određenu protuvrijednost, a koja se može sastojati u novčanoj činidbi ili drugoj ugovornoj gospodarskoj koristi, potrošačima predstavlja ili nudi ugovore o kreditu, pomaže oko drugih pripremnih radnja za sklapanje ugovora o kreditu ili u ime vjerovnika (Banke) sklapa ugovore o kreditu s potrošačima

Kreditni posrednici u Hrvatskoj postoje od srpnja 2010. godine, kada je Ministarstvo financija izdalo prvu trogodišnju dopusnicu za rad. Za dobivanje navedene dopusnice, tvrtke su svoje poslovanje morale uskladiti sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju. Neposredno nakon izdavanja prve dozvole, službeno je u NKD-u registrirana nova djelatnost „Posredovanje u potrošačkom kreditiranju“. Registracijom ove nove djelatnosti, tvrtke postaju i obveznice Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, po članku 4., stavku 15., alineji g. Drustvo Tata Grupa d.o.o., vlasnik portala moj-bankar.hr je dobilo ovu dozvolu na prvi dan izdavanja istih od strane Ministarstva financija.

U nadležnosti Hrvatske narodne banke su oni kreditni posrednici koji potrošačima predstavljaju ili nude ugovore o stambenom potrošačkom kreditu te im pomažu obavljanjem pripremnih radnji ili druge vrste predugovornih administrativnih poslova, a mogu s potrošačima i sklapati ugovore o stambenom potrošačkom kreditu u ime i za račun vjerovnika. Ti kreditni posrednici također mogu pružati i savjetodavne usluge.

Za pregled cijelokupnog HR trzista kredita koristite usluge portala moj-bankar.hr.  Svi krediti na jednom mjestu.

Aktualni popis ovlaštenih kreditnih posrednika (2020):

Licencirani kreditni posrednici
AFC j.d.o.o. Zagreb, Amruševa 13/II, OIB: 78407120540
AGEMA CENTAR d.o.o. Varaždin, Josipa Kozarca 53, OIB:87965978210
ARGES d.o.o. Čakovec, Kralja Tomislava 2, OIB: 39712988809
ATON USLUGE d.o.o. Zagreb, Kninski trg 18, OIB: 46485694288
BE-ON SAVJETOVANJE d.o.o. Zagreb, Ulica Filipa Rabusa 2, OIB: 88262506649
BONUS-DVA d.o.o. Vrbovec, Poginulih branitelja 3, OIB: 27446547911
Certitudo partner d.o.o. Zagreb, VI. Podbrežje 24, OIB: 41358203921
CROATIA osiguranje d.d. Zagreb, Vatroslava Jagića 33, OIB: 26187994862
DOGMA KAPITAL d.o.o. Rijeka, Korzo 35, OIB: 41709923316
DOGMA NEKRETNINE d.o.o. Rijeka, Fiorella La Guardia 6, OIB: 00335331932
DP FINANCIAL d.o.o. Čakovec, Preloška ulica 131, OIB: 19354866257
ELIPSA CENTAR d.o.o. Zagreb, Savska cesta 41, OIB: 54066928163
EMPANDA d.o.o. Zagreb, Hribarov prilaz 7, OIB: 70676701642
EROP CONSULTING d.o.o. Zagreb, Strossmayerov trg 8, OIB:44233286294
ESTERA ULAGANJA d.o.o. Zagreb, Nemčićeva 10, OIB: 60755406153
EKSPERT SAVJETOVANJE d.o.o. Zagreb, Bijenik 133, OIB: 13737746183
EURO FINANCIJE d.o.o. Zagreb, Ulica Pavla Šubića 20, OIB: 92769108759
EUROKOREKT GRUPA d.o.o. Zagrebu, Ulica kralja Zvonimira 2, OIB: 32197432703
FIDUS, obrt za posredovanje u prometu nekretninama i pružanje usluga potrošačkog kreditiranja, vl. Pavo Đanić, Osijek, Hrvatske Republike 43, OIB: 32149518297
FINA, Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, OIB:85821130368
FILIR d.o.o. Zagreb, Petrinjska 59, OIB: 23692706903
G & M COMPANY d.o.o. Tenja, Jagode Truhelke 2, OIB: 55298167620
HP-Hrvatska pošta d.d. Zagreb, Jurišićeva 13, OIB: 87311810356
INGENIUM d.o.o. Domašinec, Braće Radića 27, OIB: 68804834793
INVICTUS j.d.o.o. Križevci, Ulica Petra Preradovića 12, OIB: 27178201553
JEĐUD d.o.o. Čakovec, Aleksandra Schulteissa 21, OIB: 81199751443
KARIZMA d.o.o. Kelemen, Zelena 15, OIB: 30683611223
LIDER FORMA Zagreb, Ulica Drage Stipca 8, OIB: 22080017801
LUCRUM SAVJETOVANJE j.d.o.o. Zagreb, Kninski trg 18, OIB: 59820142340
MARSHALY FINANCIAL ASSOCIATED  d.o.o. za financijsko posredovanje sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 30, OIB: 48788551855
MEDIA FORTIS d.o.o. Zagreb, Šubićeva ulica 42, OIB: 68444878364
MEDIA KONCEPT DIZAJN d.o.o. Zagreb, Ante Pandakovića 11, OIB: 5201987393
MONEX d.o.o. za savjetovanje i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Dragutina Domjanića 5, OIB: 31074408097
MOTUM d.o.o. Zagreb, Cmrok 3, OIB: 41754891295
M. V. – posredovanje j.d.o.o. Čakovec, Antuna Augustinčića 14, OIB: 04169646894
NITOR GRUPA d.o.o. Zagreb, Amruševa 13/II, OIB: 19558276910,
NOBILIUS CONSULTING d.o.o. Zabok, Radničko naselje 19, OIB: 51739495861,
OMICRON d.o.o. Varaždin, Vladimira Gotovca 19, OIB: 65880854546
OPERETA NEKRETNINE d.o.o. Zagreb, Kranjčevićeva 53, OIB: 484515852604
OPTIMUM GRUPA j.d.o.o. Zagreb, Odvojak Lukoranske ulice 33, OIB: 89978068080
OPTIMUM TIM d.o.o. Zagreb, Masarykova 14, OIB: 07331426094
OSKAR obrt za financijsko zastupanje i posredovanje,  vl. Ivo Sulje, Šibenik, B.J. Jelačića 72, MBO: 97522171
OVB Allfinanz zastupanje d.o.o. Zagreb, Maksimirska 96/I, OIB: 93349014295,
PBZ CARD d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 28495895537
PROGRESO GRUPA d.o.o. Zagreb, Ilica 100, OIB:82220381090
PRO SAVJETOVANJE d.o.o. Zagreb, Šubićeva 69, OIB: 00569221870
SindiCard d.o.o. Zagreb, Selska cesta 90/A, OIB: 73005619524
SINERGIJA PROJEKT d.o.o. Zagreb, Hermanova ulica 17/N, OIB: 83835451813
TATA GRUPA d.o.o. Zagreb, Remetinečki gaj 8d, OIB: 44900257308
TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Zagreb, Antuna Heinza 4, OIB: 29743547503
obrt VERCON, obrt za knjigovodstvene usluge, vl. Verica Vuković, Varaždin, Ivana Kukuljevića 18, OIB 23065014590
VU-PA d.o.o. Rijeka, Ivana Luppisa 11, OIB: 38830639976
ZANE d.o.o. Zagreb, Nova Ves 17, OIB: 15364543303

 

Aktualni popis kreditnih posrednika za stambeno kreditiranje (2020):

Licencirani kreditni posrednici za stambeno kreditiranje
DOGMA KAPITAL d.o.o.
EMPANDA d.o.o.
OPTIMUM GRUPA d.o.o.
AGEMA CENTAR d.o.o.
M.V. posredovanje j.d.o.o.
SINERGIJA PROJEKT d.o.o.
TATA GRUPA d.o.o.
OPERETA NEKRETNINE d.o.o.
OVB ALLFINANZ ZASTUPANJE d.o.o.
CERTITUDO PARTNER d.o.o.
PROGRESO GRUPA d.o.o. za savjetodavne usloge
PRO SAVJETOVANJE d.o.o.
EKSPERT SAVJETOVANJE d.o.o.
ZAGREB NEKRETNINE d.o.o.
MARSHALY FINANCIAL ASSOCIATED d.o.o.
NITOR GRUPA d.o.o.
INGENIUM d.o.o.
EUROKOREKT GRUPA d.o.o.
JEĐUD d.o.o.
NOBILIUS CONSULTING d.o.o.
OKTOGON d.o.o.
ZARA NEKRETNINE d.o.o.
OMICRON d.o.o.
ESTERA ULAGANJA d.o.o.
BILIŠKOV NEKRETNINE d.o.o.

Ministarstvo Financija, HNB

Vezane grupe

 1. Banke
 2. Financije

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž