Pojam
GATT

Opći sporazum o carinama i trgovini - krat.: GATT; međunarodni carinski i trgovački sporazum koji je stupio na snagu 1.1. 1948. GATT-u pripada više od 100 zemalja članica. Cilj GATTa je smanjenje carinskih ograničenja i necarinskih trgovinskih zapreka (ograničenja - zabrana) u funkciji jednog općeg proširenja međunarodne trgovine.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik

Vezani pojmovi
Vezane grupe