Carina

Porezi na dobra uvezena u zemlju. Carina se obično naplaćuje prema vrijedno¬snoj (ad valorem) osnovi, ali ponekad i kao posebna carina za odredene primjer¬ke robe koja se uvozi. Ako za uvezena dobra nije predviđeno da odmah budu potrošena ili ako su namijenjena kasnijem ponovnom izvozu, ona mogu biti drža¬na u carinskom skladištu (bonded warehouse) i u tom će slučaju carina (duty) biti naplaćena samo ako dobra budu odvezena iz skladišta radi potrošnje unutar zemlje uvoznice.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe

 1. Ekonomija
 2. Financije
 3. Porezi

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž