Pojam
Advalorem

Latinski: prema vrijednosti. Ad valorem koncept često se primjenjuje na području carina (customs duties) i gotovo uvijek na području poreza na promet (sales tax), za koji se iznos poreza određuje prema vrijednosti (value) proizvoda ili usluga čiji se promet oporezuje. Izraz ad valorem ponekad se upotrebljava za minimalne posebne carine koje se nameću kad je teško procijeniti vrijednost proizvoda ili usluge.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe