Pojam
Carinski organi
Carinski organi su državni organi koji kontroliraju promet robe preko državne granice i obavljaju deviznu kontrolu na granici. Carinski organi su različiti od financijskih organa koji obavljaju razrez, naplatu i kontrolu ubiranja drugih poreza.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe