Pojam
Carinski kontingent
Carinski kontingent je određena količina robe, utvrđena na osnovi težine ili kojih drugih mjernih jedinica, bilo na osnovi njene vrijednosti, koja se u nekom vremenskom razdoblju i pod određenim uvjetima može uvesti na odredeno carinsko područje, odnosno izvesti iz tog područja. Carinski kontingent utvrđuje se bilo autonomno bilo na osnovi ugovor

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe